Giorno: ottobre 1, 2011

Post-it: Zabriskie Point

http://guidatv.sky.it/guidatv/programma/film/drammatico/zabriskie-point_92979.shtml